Tanzánie čelí sílícím tlakům kvůli stavbě dálnice, která má rozdělit Serengeti na dvě, již nikdy neslučitelné poloviny. Německo i Světová banka Tanzánii nabídli najít alternativy, protože životy divokých zvířat visí doslova na vlásku, ačkoli si to ne všichni stále uvědomují. Proti stavbě dálnice původně protestovali pouze skupiny vědců a ekologů. Nyní se k opozici přidali opravdu velcí hráči, za které můžeme označit jak Světovou banku, tak také německo, které má bohatou historii a zkušenosti s ochranou zvířat v Africe i konkrétně v Serengeti.
Více v AJ článku zde.

Německá vláda přichází s další nabídkou financování stavby silnic v Tanzánii a nabídla, že zaplatí stavbu silnic na severu země, kde je podle prezidenta Kikweteho nutné zlepšit infrastrukturu. Nyní se očekává, jak se k nabídce postaví samotný prezident. Více v AJ článku zde.

Co by ale chtěl víc? Má nabídku, která zafinancuje tzv. Jižní trasu. Má také nabídku, která postaví asfaltové silnice v inkriminovaním severním regionu, o který podle Kikweteho jde nejvíc.

My, jako obyčejní milovnící přírody si můžeme pouze položit otázku, proč se ještě k Německu nepřidal žádný další stát. Zatím můžeme Německu pouze poděkovat za jeho snahu a aktivitu.

Velmi potěšující zpráva přišla ze Serengeti. Samici Aténě, se narodilo mládě. Tato samice nosorožce dvourohého byla do Serengeti reintrodukována v rámci projektu Serengeti Rhino Repatriation Project. Z prvních 5 zvířat, která byla do parku navrácena, se bohužel koncem loňského roku stal samec George obětí pytláků. Nezbývá než doufat, že se v parku nosorožcům začne dařit. 

Zdroj ZGF zde.

Prezident Tanzánie Kikwete řekl, že Tanzánie nemá v plánu zabít národní park Serengeti. Jak už se ale poslední dobou stále častěji stává, Kikwete se vyjadřuje jinak v zahraničí, něco jiného říká místním médiím a něco jiného dělá.

Vláda ujistila mezinárodní společenství, že Tanzánie nikdy nepřijme jakékoli rozhodnutí, které může zničit národní park Serengeti. Ihned ale dodal, že musí podporovat rozvoj chudých oblastí na severu, včetně vybudování asfaltové silnice, která má vyřešit těžké dopravní problémy severního regionu.

Dále tento filuta ve stručnosti sdělil, že asfaltová silnice se bude stavět pouze kolem parku a v parku se asfalt nemá použít (po nezpevněné cestě bude jezdit stejný počet vozidel jako po asfaltové a zvířata budou ohrožena zcela stejnými hrozbami). Zbývá se jen zeptat, proč již dříve Kikwete sdělil, že je možné, že v určitém okamžiku také může přijít příkaz ke zpevnění vozovek - tzn. položení asfaltu.

Poděkoval také řediteli Světové banky za nabídku financování tzv. Jižní trasy a s díky ji odmítl. Nezapomněl se také zmínit o tom, že on to se Serengeti myslí velice dobře, jen to všichni ostatní špatně chápou. Zejména ekologičtí aktivisté a ochránci přírody vedou celostvětově špatnou kampaň.

Více v AJ článku zde.

Spolkový ministr pro hospodářskou spolupráci Dirk Niebel dnes hovořil s lidmi z FZS (Frankfurtská zoologická společnost) o aktuální situaci týkající se plánované dálnice přes Serengeti. Ministr poté sdělil, co Německo může udělat v rámci rozvojové spolupráce s Tanzanií.  Niebel také oznámil, že Německo je ochotné financovat studii o alternativním připojení severních oblastí v Tanzánii na stávající silniční sítě.

"Jsme velmi potěšeni, že spolková vláda a společenství dárců podělit o své obavy, pokud jde o ekologické a ekonomické důsledky této silnice přes severní část národního parku," říká Výkonný ředitel FZS Christof Schenck řekl:  "Je to správná cesta vpřed Kombinace rozvoja a zachování zdrojů je správná cesta vpřed." Dále sdělil, že FZS je velmi potěšeno, že spolková vláda sdílí společné obavy, které vyvolává stavba dálnice tak, jak ji plánuje Tanzánie.

Tanzánie podle nich také nedostatečně zvážila všechny alternativy.

Více v AJ článku zde.

Doufejme, že se k německé vládě přidají i ostatní státy a konečně se na Tanzánii vyvine mnohem silnější mezinárodní tlak.

Prezident Kikwete potvrdil, že ani nabídka na financování jižní trasy od Světové banky nezmění jeho plány na stavbu silnice přímo přes par Serengeti. Více v AJ článku zde.

 

Odhadované počty vozidel, které parkem projedou - zdroj STSH

    Rok      Auta/den       Auta/rok

   2012         200             73 000 

   2013         400           146 000 

   2014         600           219 000 
 
   2015         800           292 000 

   2016       1000           365 000 

   2017       1111           405 515 

   2018       1222           446 030 

   2019       1333           486 545 

   2020       1444           527 060 

   2021       1555           567 575 

   2022       1666           608 090 

   2023       1777           648 605 

   2024       1888           689 120 

   2025       1999           729 635 

         2026       2110           770 150       

   2027       2221           810 665 

   2028       2332           851 180 

   2029       2443           891 695 

   2030       2554           932 210 

   2031       2665           972 725 

   2032       2776        1 013 240 

   2033       2887        1 053 755 

   2034       2998        1 094 270 

     2035      3000         1 095 000

Vláda Tazánie si nechala vypracovat studii, která měla za úkol posoudit všemožné vlivy, které může stavba dálnice mít na životní prostředí a celý ekosystém Sererengeti - Mara. Snad nikoho nepřekvapí, že studie dospěla k závěru, že stavba dálnice neohrozí životní prostředí a že obavy ochránců přírody jsou liché. Studii je možné stáhnout zde na konci stránky pod odkazy na sociální sítě. Vše je v AJ.

STSH zdůrazňuje, že se mimo jiné ve studii zmiňuje jedna smutná věc. V roce 2015 se odhaduje počet vozidel, které přes inkriminovaný úsek projedou na cca 800 a v roce 2035 na cca 3500. Počítá se také s nárůstem turistického ruchu. Logicky uvažujícího člověka ale napadne, kdo a za čím by do Serengeti vlastně jezdil? Pokud se dálnice postaví, migrace, tak jak ji známe teď, v Serengeti v roce 2035 zcela jistě nebude.

Attachments:
Download this file (eia-part-i.pdf)eia-part-i.pdf[ ]1889 kB
Download this file (eia-part-ii.pdf)eia-part-ii.pdf[ ]1077 kB
Download this file (eia-part-iii.pdf)eia-part-iii.pdf[ ]2863 kB
Download this file (eia-part-iv.pdf)eia-part-iv.pdf[ ]1759 kB
Download this file (eia-part-v.pdf)eia-part-v.pdf[ ]1115 kB
Download this file (eia-part-vi.pdf)eia-part-vi.pdf[ ]587 kB